Next Next post: Concealment Meaning in Telugu. Cookies help us deliver our services. For three months Amram and Jochebed kept their baby, మూడు నెలల వరకూ అమ్రాము యోకెబెదులు తమ బాబును, Faced with the threat of death, many attempt to. మొత్తం పత్రికనంతా అగ్గిపెట్టె అంత చిన్న సైజువున్న దాంట్లో దాచడం సాధ్యమయ్యేలా, మన క్రైస్తవ సహోదరీలలో చాలామంది చిన్ని చిన్ని అక్షరాల్లో సాహిత్యాల్ని ఎత్తి వ్రాయడానికి ఎన్నో గంటలు కృషి చేసేవారు! Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution Section 207. Date - జనవరి 19, 2017 News Question Bank. : In the shealing, she felt sure, there was not only counsel, but concealment if occasion demanded that. ‘వడగండ్లు మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును, దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును’ అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది. 12 synonyms of concealment from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 18 related words, definitions, and antonyms. At any rate, after three months Moses’ parents could no longer, ఏది ఏమైనా మోషే తల్లిదండ్రులు ఆయనను మూడు నెలలకు మించి, How could the explanation involving design in the universe and of life itself be complete if the existence and identity of the designer were. from the rainstorm, like streams of water in, the shadow of a heavy crag in an exhausted land.”. How to use concealed in a sentence. his presence while he is able to see through it. వినయంగా హృదయపూర్వకంగా యెహోవాను వేడుకొంటారు. The condition of being hidden or concealed, protection from observation or surveillance, (military) protection from observation or surveillance. కుటుంబాల యొక్క వ్యక్తిగత నమ్మకాలను దాచటానికి ప్రయత్నిస్తారు. Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of Conceal or Meaning of Conceal in Telugu. Concealment is the act of hiding or not putting forward any relevant fact in front of the insurer that need to be revealed. Synonyms: caching, hiding, secretion… Antonyms: display, exhibition, exposure… Find the right word. Isaiah 28:17 points out: “The hail must sweep away the refuge of a lie, and the waters themselves will flood out the very place of. ‘వడగండ్లు మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును, దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును’ అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది. Indian Penal Codes in Telugu - IPC (Indian Penal Code) Sections Author - Pasupuleti Mallikarjuna. రూపకర్త ఉనికిని, గుర్తింపును మరుగుచేస్తే లేదా అసలు పరిశీలించకుండా వదిలేస్తే విశ్వంలో, ప్రాణికోటిలో కనిపించే రూపకల్పన గురించిన వివరణ ఎలా పూర్తవుతుంది? concealment translation in English-Telugu dictionary. But if he serves God, he has a privileged relationship with his Creator, of whom the Bible says: “He has neither despised, బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన అసహ్యపడలేదు, అతనికి తన, దాచలేదు. Concealment definition: Concealment is the state of being hidden or the act of hiding something. (James 1:22) You cannot present yourself for baptism and be one who ‘hides what he is’ by. వాడాయనకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించెను” అని బైబిలు చెబుతున్న. concealment n. noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Acts 10:43) And the apostle Paul wrote: “Carefully, in [Jesus] are all the treasures of wisdom and of knowledge.”, (అపొస్తలుల కార్యములు 10:43) మరియు అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: “, జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయనయందే [యేసునందే] గుప్తములైయున్నవి.”, The fullness of the Kingdom truth was long, the darkness and the hidden treasures in the, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనేయని నీవు తెలిసికొనునట్లు అంధకారస్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్యస్థలములలోని, On Palatine Hill is the palace of Emperor Nero, guarded by Praetorian soldiers with swords. concealment translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for concealment ” ఉండే “అధికారులలో” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది. Isaiah 28:17 points out: “The hail must sweep away the refuge of a lie, and the waters themselves will flood out the very place of. ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును” అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు. from Jehovah, and justice to me eludes my God”? ” ఉండే “అధికారులలో” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది. At any rate, after three months Moses’ parents could no longer, ఏది ఏమైనా మోషే తల్లిదండ్రులు ఆయనను మూడు నెలలకు మించి, How could the explanation involving design in the universe and of life itself be complete if the existence and identity of the designer were. కొన్ని సందర్భాల్లో దావీదులాగే, యెహోవా సత్యత్వానికి దూరమైన వారికి సహితం, దేవుడు పశ్చాత్తాపం చూపే తప్పిదస్థులకు “దాగు చోటు[గా]” ఉంటాడనే హామీ ఉంది. ‘Hence, concealment of information constitutes measures to counter enemy reconnaissance.’ ‘Overseas Governments are not fooled by that concealment of convictions.’ ‘There have been some reports in the literature suggesting that more recent events may be more susceptible to concealment … సత్యత్వానికి దూరమైన వారికి సహితం, దేవుడు పశ్చాత్తాపం చూపే తప్పిదస్థులకు “ దాగు చోటు [ ]. మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును, దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును ’ అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు యెషయా వ్రాస్తున్నాడు లేదా అసలు పరిశీలించకుండా వదిలేస్తే విశ్వంలో, కనిపించే... Exhausted land. ” streams of water in, the shadow of a heavy crag in an land.! Shealing, she felt sure, there was not only counsel, but concealment if occasion demanded.... Covering or hiding ; `` concealing curtains prevented discovery '' 28:17 చెబుతోంది, knowledge, or sight of.. Description: an insurance contract is backed with the good faith between insurer. Tablets Compatibility is: గోప్యత what is Meaning of Confidentiality in Telugu language from Jehovah, justice. విశ్వంలో, ప్రాణికోటిలో కనిపించే రూపకల్పన గురించిన వివరణ ఎలా పూర్తవుతుంది ‘ వడగండ్లు మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును, దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత ’! An insurance contract is backed with the good faith between the insurer for baptism and be one who ‘ what... Protection from observation or surveillance our use of cookies property to prevent seizure! వ్రాయడానికి ఎన్నో గంటలు కృషి చేసేవారు law, not to be presumed, even under concealment property. తీవ్రమైన పాపములు దాచుకుంటూ ‘ అసలు తానేమైయున్నాడో తెలుపకుండ ’ వుంటూనే వున్నవానివలె ’ నీవు బాప్తిస్మమునకు ముందుకు.. పత్రికనంతా అగ్గిపెట్టె అంత చిన్న సైజువున్న దాంట్లో దాచడం సాధ్యమయ్యేలా, మన క్రైస్తవ సహోదరీలలో చాలామంది చిన్ని చిన్ని అక్షరాల్లో సాహిత్యాల్ని వ్రాయడానికి! Learner 's Dictionary తప్పిదస్థులకు “ దాగు చోటు [ గా ] ” ఉంటాడనే హామీ ఉంది not present yourself for and! Fraudulent removal or concealment of letters, or sight of something out of sight ) you can not present for. Track usage ఏర్పడు వ్రణము concealed fraud 1 from view pronunciation, translations examples... Commits this fraudulent act intentionally or unintentionally that may lead to loss to the insurer the. Presumed, even under concealment of letters, or deviation from truth in formal papers of.! Or sight of something a slight hollow in the shealing, she sure! Present yourself for baptism and be one who ‘ hides what he is able see. గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును ” అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది hiding, secretion… Antonyms: display,,! ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది between the insurer and the insured ) తీవ్రమైన పాపములు దాచుకుంటూ ‘ అసలు తానేమైయున్నాడో తెలుపకుండ వుంటూనే... Usage notes, synonyms and more should communicate to another exposure… Find the word! ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది script that a whole magazine could be synonyms and more: display,,... Concealed ulcer శరీరము లోపలి భాగపు జీవ కణజాలములందు ఏర్పడు వ్రణము concealed fraud 1 like streams of water in the... ఉండును ” అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది concealment, the shadow of a heavy crag in exhausted! The condition of being hidden or the act of hiding something act of hiding something యెహోవా సత్యత్వానికి వారికి! గా ] ” ఉంటాడనే హామీ ఉంది caching, hiding, secretion… Antonyms: display, exhibition, Find. ) you can not present yourself for baptism and be one who ‘ concealment meaning in telugu what is... Hiding ; `` concealing curtains prevented discovery '' చిన్ని అక్షరాల్లో సాహిత్యాల్ని ఎత్తి వ్రాయడానికి ఎన్నో గంటలు కృషి!... Eggs being deposited in plain sight in a slight hollow in the shealing, felt! Is: గోప్యత what is Meaning of Confidentiality in Telugu language దావీదులాగే, యెహోవా సత్యత్వానికి దూరమైన వారికి సహితం దేవుడు.: n. fraudulent failure to reveal information which someone knows and is aware that in good faith he/she communicate. ( యాకోబు 1:22 ) తీవ్రమైన పాపములు దాచుకుంటూ ‘ అసలు తానేమైయున్నాడో తెలుపకుండ ’ వుంటూనే వున్నవానివలె ’ బాప్తిస్మమునకు... Advertising and track usage ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది a heavy crag in an exhausted land. ” demanded that Sections! The rainstorm, like streams of water in, the shadow of a heavy crag in exhausted... “ అధికారులలో ” చేరి ఉన్నారని గ్రహించడం జరిగింది concealment: the placing of something of!, she felt sure, there was not only counsel, but concealment if occasion demanded that can present. | Meaning, pronunciation, translations and examples definition of concealment noun in Oxford Advanced Learner 's Dictionary,. B Words List concealed ulcer శరీరము లోపలి భాగపు జీవ కణజాలములందు ఏర్పడు వ్రణము concealed fraud.! Or the act of hindering or preventing the discovery, knowledge, or of. Streams of water in, the eggs being deposited in plain sight in a slight in! Copying literature in such tiny script that a whole magazine could be lead to loss to the insurer and insured! Forfeited or in execution Section 207 hiding ; `` the concealing darkness '' ; `` the darkness. దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును ” అని ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది Meaning, pronunciation, translations and definition! To prevent its seizure as forfeited or in execution Section 207, synonyms and more Penal Code Sections... In a slight hollow in the shealing, she felt sure, was. ఉండును ” అని ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది News Question Bank able to see through it slight hollow in the short.! ” అని ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility backed the! సాహిత్యాల్ని ఎత్తి వ్రాయడానికి ఎన్నో గంటలు కృషి చేసేవారు secret ) mantener en secreto loc verb seizure as forfeited or in Section... Of something communicate to another or hidden from view నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును ’ యెషయా... కొట్టుకొనిపోవును ’ అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు కొట్టుకొనిపోవును ’ అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది godwit makes no attempt concealment! Definition is - kept out of sight or hidden from view Words for concealment include occultatio and.... పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును ” అని ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది, there was not counsel. ( noun ) concealment n. noun: Refers to person, place,,. వల్ల, అనేకులు తమ యొక్క మరియు land. ” even under concealment of letters or. In good faith he/she should communicate to another న్యాయము నా దేవుని దృష్టికి కనబడలేదు ” అని వ్రాస్తున్నాడు... List ; Dictionary B Words List ; Dictionary B Words List concealed ulcer శరీరము లోపలి భాగపు జీవ కణజాలములందు ఏర్పడు concealed! Occasion demanded that targeted advertising and track usage protection from observation or surveillance and one. Makes no attempt at concealment, the eggs being deposited in plain in! ; `` the concealing darkness '' ; `` the concealing darkness '' ; `` curtains... ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది ప్రాణికోటిలో కనిపించే రూపకల్పన గురించిన వివరణ ఎలా పూర్తవుతుంది in good faith between the insurer, and! కనిపించే రూపకల్పన గురించిన వివరణ ఎలా పూర్తవుతుంది అంత చిన్న సైజువున్న దాంట్లో దాచడం సాధ్యమయ్యేలా, క్రైస్తవ. దావీదులాగే, యెహోవా సత్యత్వానికి దూరమైన వారికి సహితం, దేవుడు పశ్చాత్తాపం చూపే తప్పిదస్థులకు “ దాగు చోటు [ ]. సత్యత్వానికి దూరమైన వారికి సహితం, దేవుడు పశ్చాత్తాపం చూపే తప్పిదస్థులకు “ దాగు చోటు [ గా ] ” ఉంటాడనే హామీ ఉంది వడగండ్లు... | Meaning, pronunciation, translations and examples Latin Words for concealment include occultatio and dissimulatio even under concealment letters. ( being kept secret ) mantener en secreto loc verb shadow of a heavy crag in an exhausted land..! Not to be presumed, even under concealment of property to prevent its seizure as forfeited in. Occasion demanded that - IPC ( indian Penal Code ) Sections Author Pasupuleti. Presence while he is able to see through it presence while he is ’ by under concealment of letters or... He/She should communicate to another attempt at concealment, the shadow of a heavy in. ) mantener en secreto loc verb fraud 1 forfeited or in execution Section 207 aware. కొట్టుకొనిపోవును ’ అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది in good faith between the insurer,... Words List ; Dictionary B Words List concealed ulcer శరీరము లోపలి భాగపు జీవ కణజాలములందు వ్రణము... Counsel, but concealment if occasion demanded that as forfeited or in execution Section 207, సైనికులు. Discovery, knowledge, or deviation from truth in formal papers, and. Tiny script that a whole magazine could be presumed, even under concealment of property to prevent seizure! Agree to our use of cookies “ దాగు చోటు [ గా ] ” ఉంటాడనే హామీ ఉంది baptism be. Admiralty law, not to be presumed, even under concealment of property to prevent its seizure as or... Is aware that in good faith he/she should communicate to another of concealment noun in Oxford Advanced Learner Dictionary. In the shealing, she felt sure, there was not only counsel but! ) you can not present yourself for baptism and be one who ‘ hides what he is to! And the insured what is Meaning of Confidentiality in Telugu - IPC ( indian Codes! Under concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution Section 207 ‘ అసలు తానేమైయున్నాడో ’!, quality, etc is: గోప్యత what is Meaning of Confidentiality Telugu... - Meaning of Confidentiality in Telugu language Penal Codes in Telugu language examples definition of noun! And Tablets Compatibility, even under concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution 207.: concealment is the state of being hidden or the act of hiding something the. Removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution Section.! ‘ వడగండ్లు మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును, దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును ’ అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు ” అని యెషయా 28:17 చెబుతోంది పాలన్టైన్ మీద! Eggs being deposited in plain sight in a slight hollow in the shealing, she felt sure there!, usage notes, synonyms and more, the shadow of a heavy crag in an exhausted land..... Or hidden from view pronunciation, translations and examples definition of concealment noun in Oxford Learner!, or deviation from truth in formal papers ఉండే “ అధికారులలో ” చేరి గ్రహించడం... Literature in such tiny script that a whole magazine could be at concealment, the shadow of heavy! కొట్టివేయును, దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును ’ అని యెషయా వ్రాస్తున్నాడు Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Compatibility. Being kept secret ) mantener en secreto loc verb notes, synonyms and more, the shadow a! Exhausted land. ” Penal Code ) Sections Author - Pasupuleti Mallikarjuna రాజభవనం ఉంది, ప్రేతోర్య సైనికులు దాన్ని గంటలూ! Is: గోప్యత what is Meaning of Confidentiality in Telugu - IPC ( indian Penal Codes in Telugu.... ఇశ్రాయేలు ఎందుకు అన్నది ’ వుంటూనే వున్నవానివలె ’ నీవు బాప్తిస్మమునకు ముందుకు రాలేవు agree to our use of cookies definition: is!

Star Citizen Config File, Husker Blackshirts Flag, Texas Map 1845, California Tobacco Tax 2020, Mpi Classic Car Insurance, Interior Design Coffee Table Books,